sover i himlen
- Heldag
Konferens

Sömn och Hälsas 20-års-jubileum, kursdag och konferens 2024

Jubileumserbjudande – kostnadsfri digital konferens 9 april

Avlutad konferens

I 20 år har nätverket för sömn och hälsa verkat för att olika intresseområden inom ”Sömn och Hälsa” kan samordnas och bidra med idéer, förändringsarbeten från ny eller befintlig forskning och från erfarenhetsbaserad kunskap. Detta har vi gjort med exempelvis konferenser, digital

a seminarier och tidskriften Sömn och Hälsa.

I år, med alla neddragningar för regioner och kommuner, har vi fått signaler om att många som skulle vilja komma inte kan få det finansierat av sina arbetsplatser eller tiden för att resa. Eftersom vi tycker att det är viktigt att vi genomför en konferens har styrgruppen för Sömn och hälsa beslutat om att genomföra konferensen digitalt och utan kostnad för de som vill logga in och delta. Ingen anmälan krävs.

Den planerade kursdagen gällande Kognitiv beteendeterapi - KBT vid insomni för vårdpersonal, kommer även den att erbjudas digitalt. Däremot kostar kursdagen fortfarande 2800 kr och anmälan krävs.

Styrgruppen för Sömn och Hälsa

Symbol för hållbart evenemang

Ett hållbart evenemang

Konferensen "Sömn och Hälsa" är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Digital Lägg till i din kalender