Böcker och skyltar.
- Heldag
Konferens

Språk och rätt 2024

Konferensen Språk och rätt 2024 äger rum vid Linnéuniversitetet i Växjö den 14–15 november 2024. Den senaste sammankomsten för konferensserien Språk och rätt var 2019, då med temat Språk och rätt i forskning, utbildning och praktik. Syftet är att forskare och praktiker inom språk och rätt ska mötas över professionsgränser och diskutera aktuell forskning och praktiknära erfarenheter för att främja utveckling och samarbete på fältet.

Rättslingvistik är idag ett etablerat forskningsfält, men forskare i de nordiska länderna behöver utveckla gemensamma plattformar för att presentera forskning och skapa gränsöverskridande projekt, gärna i samarbete med det omgivande samhället. Med konferensen Språk och rätt 2024 vill vi skapa en sådan arena där forskning, utbildning och praktik möts. Med detta initiativ vill vi anta samhällsutmaningar där samverkan mellan akademiker och praktiker stimulerar till utveckling av myndighetsspråk, rättslingvistik, lag och rätt.

Konferensen är nordisk och välkomnar, förutom forskare med intresse för språk och rätt i olika discipliner, särskilt praktiker inom Polisen, domstolar och andra myndigheter eller företag.

Konferensen välkomnar bidrag som berör språk och rätt i bred bemärkelse inom forskning, utbildning och praktik, till exempel kommunikativa strategier och myndighetskommunikation i tal och skrift inom domstolsväsendet, polisyrket eller i utbildningar och praktiker inom dessa verksamheter. Även bidrag utanför dessa specifika områden är välkomna.

Symbol för hållbart evenemang

Ett hållbart evenemang

Språk och rätt konferensen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö Lägg till i din kalender