Växjö campus
-
Konferens

Svenska rymdforskares samarbetsgrupp (SRS) konferens 2024

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Svenska rymdforskares samarbetsgrupp (SRS) är en nationell infrastruktur för rymdforskning. Linnéuniversitetet är värd för årets konferens som äger rum på Växjö campus den 20–21 mars 2024.

Konferensen täcker olika områden inom rymdvetenskap som genomförs vid svenska universitet och institut och har en stark koppling mot digitalisering, Big Data och AI. Konferensen arrangeras därför i nära samarbete med Linnéuniversitetets spetsforskningsmijö DISA (Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications). 

Formatet kommer att inkludera inbjudna föredragshållare, samt postrar som kommer att visas i en speciell postersession, information och diskussioner om möjligheter till forskningsfinansiering samt forskningsrelaterade nyheter från ESA och EU. Konferensen är öppen för alla och det finns ingen anmälningsavgift. Alla som anmäler sig innan sista dagen för registering är inbjudna till den kostnadsfria konferensmiddagen på kvällen första dagen på Teleborgs slott.

För mer information om konferensen och löpande uppdateringar hänvisar vi till SRS egen konferenssida. För frågor angående konferensen vänligen kontakta Diana Unander eller Johan Fransson. 

Varmt välkommna! 

Symbol för hållbart evenemang

Hållbart evenemang

Konferensen Svenska rymdforskares samarbetsgrupp (SRS) konferens 2024 är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjerna är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Hus N, hörsal IKEA, Linnéuniversitetet Växjö Lägg till i din kalender