Unboxing Digital Methods, Practices and Public Engagement
- Heldag
Konferens

6th Digital History in Sweden Conference: Unboxing Digital Methods, Practices and Public Engagement

Medvetet eller inte, involverar eller engagerar de flesta digitala historieprojekt allmänheten på något sätt. Det kan handla om allt från crowdsourcing eller att skapa en digital utbildningsresurs, till att göra det möjligt för alla - inte bara forskare - att få enkel tillgång till nytt digitaliserat material. Historiker måste vara medvetna om digitaliseringens möjligheter när det gäller att sprida och samla in historisk kunskap, liksom dess viktiga roll i skapandet av sammanhang för lokala historier.

Att dela minnen och skriva populärhistoria online - där det lätt kan spridas - innebär att historiker har blivit mer medvetna om och öppna för allmänhetens roll när det gäller att samla in minnen och källor, bygga nätverk och möjliggöra gränsöverskridande, icke-eurocentriska sätt att skriva historia. Att källor och historier numera är internationellt tillgängliga leder till att akademiker och populärhistoriker får kännedom om regioner som tidigare var oåtkomliga, samtidigt som initiativ som engagerar medborgare i forskningen fortfarande är begränsade. Denna konferens om digitala metoder, praktiker och allmänhetens engagemang sätter fokus på historieämnets förhållande till det kollektiva minnet och hur interaktiva metoder, samarbeten och medskapande påverkar både forskningsfältet och samhället.

Registrerar ditt deltagande - med eller utan papers - senast den 24 oktober 2024.

Konferensen organiseras av historieämnet vid Institutionen för kulturvetenskaper, med stöd från Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies och Digital Humanities vid Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet. Varmt välkomna!

Symbol för hållbart evenemang

Hållbara evenemang vid Linnéuniversitetet

Den här konferensen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö Lägg till i din kalender