Vinjettbild LinnéTalks
Samtal

LinnéTalks: Systema Naturae Toxicae

Ett samtal om avfall och klassificering och en besvärlig mångfald av “system” som går emot klassificeringens gränser.

Samtalet inleds i korrespondensen mellan Linné och Albrecht von Haller, som utvecklas till en schism mellan ett gudalikt natursystem och en botanik som en republik av olika system – snarare än ett envälde. En utvidgad och förorenad naturlära speglas genom Naturkulturreservatet Marhult; både som projekt och plats för ett toxiskt naturkulturarv. Här har den utopiska Linnéanska trädgården närmast kollapsat och inverterats till en ruin i vilken gifter, växter, svampar och djur ingår i en ny ekologi/arkeologi/garbologi som rubbar alla systemiska gränser

Med Axel Andersson, konsthistoriker, Kungliga konsthögskolan, Timo Menke, konstnär, Liv Nilsson Stutz, arkeolog vid Linnéuniversitetet, och Leila Papoli-Yazdi, arkeolog vid Malmö universitet. Moderator är Kersti Forsberg.

Linnétorget, UB, Växjö Kerstin Brodén Lägg till i din kalender