Barn i klassrum
Linnéuniversitetet Live

Linneuniversitetet Live: Barnperspektiv och barnkonventionen i praktiken

Vårterminens första Linneuniversitetet Live går av stapeln onsdag 28 februari.

Välkommen till ettt inspirerande och informativa panelsamtal som utforskar barnperspektiv och efterlevnaden av Barnkonventionen.

Sedan Barnkonventionen blev svensk lag har vi tagit ett viktigt steg mot att stärka barns rättigheter och inflytande i vårt samhälle. Men hur ser det egentligen ut i praktiken? Vad kan vi göra för att säkerställa att barns röster blir hörda inom forskning, skola, vård och omsorg?

Syftet med detta panelsamtal är att bidra till att öka förståelsen för Barnkonventionen som lag och dess påverkan på samhället, dela erfarenheter och bästa praxis från olika sektorer och att inspirera till ökat samarbete och åtgärder för att stärka barns röster och rättigheter.

Tillsammans kan vi bygga en mer inkluderande och barnvänlig framtid. Kom och lyssna på, och samtala med, vår kunniga panel.

Paneldeltagare:

  • Kristina Tyni, doktorand i psykologi, samt psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi.
  • Karin Larsson, doktorand, Institutionen för didaktik och lärares praktik
  • Marina Wernholm, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och lärande
  • Annika Andersson, docent, Institutionen för svenska språket.

Anmäl dig nu så du kan vara en del av denna viktiga diskussion om barnperspektiv och Barnkonventionen i praktiken.

Anmälan 28 februari

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

 

Linnéuniversitetet Live 
är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.

 

Universitetskajen, Kalmar Christel Olsson Lägg till i din kalender