e-hälsa  - människor
INSTÄLLT! Linnéuniversitetet Live

INSTÄLLT! Bygg din kompetens: utforska e-hälsa hos Linnéuniversitetet

Vårens andra Linnéuniversitetet Live på Universitetskajen i Kalmar har fokus på Utbildningar inom E-hälsa.

Medverkar gör bland andra Pauline Johansson, docent och prefekt på Institutionen för medicin och optometri och Tora Hammar, docent och universitetslektor i hälsoinformatik vid eHälsoinstitutet. Vi startar med en introduktion till vilka utbildningsmöjligheter finns inom området e-hälsa. Vidare i programmet medverkar bland annat Anita Hall, avdelningen för Externa Relationer, som arbetar med livslångt lärande och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Anita kommer bland annat prata om våra uppdragsutbildningar. Vi avslutar eftermiddagen med berättelser från våra alumner, det vill säga före detta studenter. De ska bland annat prata om olika karriärvägar inom e-hälsa.

Modererar gör Patrik Bergman, docent vid Institutionen för medicin och optometri.

Linnéuniversitetet Live 
är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.