Människor foton

Linnéuniversitetet Live: Attrahera och behåll internationell kompetens!

Vårens fjärde och sista Linnéuniversitetet Live fokuserar på kompetensförsörjning och internationella talanger. Visst låter det spännande?

Brist på kompetens kan få stora konsekvenser. Att vara utan personal gör att arbetsgivare kan tvingats tacka nej till affärsmöjligheter, får ställa in planerad expansion eller kan resultera i att behöva dra ner på sin verksamhet. Vi måste bli bättre på att hitta, attrahera och behålla kompetens. Många internationella studenter är väldigt ambitiösa och har de kvalifikationer som efterfrågas på arbetsmarknaden. Genom att skapa förutsättningar för att behålla dem i universitetsstäderna bidrar vi till att bygga upp en långsiktig och kompetent arbetskraft.

Välkommen till ett Linnéuniversitetet Live med fokus på att diskutera strategier och initiativ för att behålla internationell kompetens i Kalmar och Växjö. Vi kommer att inleda med ett studiebesök på företaget Nordic Nest för att få inspiration. På Nordic Nest kommer vi att lyssna till:

 • Bank Bergström CEO
 • Cassandra Egli Customer Care International
 • Sofia Heinebäck Head of Customer Care
 • Elin Friman Talent Acquisition Lead

Detta besök efterföljs av ett panelsamtal för att bidra med ytterligare goda exempel, möjligheter och utmaningar. Därefter har vi workshop för att identifiera möjliga vägar framåt.

Program:

12.45-14.30 Företagsbesök

12.45 Buss från Universitetskajen avgår från Turistbyrån, Kalmar.
13.00 Företagsbesök på Nordic Nest. Fokus på internationalisering och kompetensförsörjning.
14.15 Buss tillbaka till Universitetskajen.

14.30-14.45 Fika, OmniSpace, Hus Stella, Universitetskajen.

14.45-16.30 Linnéuniversitet Live med paneldebatt och workshop

Denna eftermiddag fokuserar på att skapa förutsättningar och identifiera gemensamma vägar framåt för att behålla internationella talanger i Kalmar och Växjö. Vi kommer att få inspiration från företag som arbetar med flera nationaliteter och vi träffar internationella alumner från Linnéuniversitetet som berättar om egna erfarenheter av att integreras på den lokala arbetsmarknaden.

Medverkar i panelen gör bland annat:

 • Anna Gyldén Stray, enhetschef koncernövergripande HR Kalmar kommun
 • Fredrik Genberg, kontorschef Tengbom
 • Silvia Anderchen, alumn från Linnéuniversitetet
 • Daniel Larsson VD Jemac AB
 • Sofie Edström, karriärvägledare Linnéuniversitetet

Moderator paneldebatt: Per Ekman, tillväxtchef Kalmar kommun.

Medverkar i workshopen gör bland annat:

 • Region Kronoberg
 • Region Kalmar
 • Kalmar och Växjö Kommun
 • Linnéuniversitetet
 • Företagsledare
 • Linnékåren

Moderator workshop: Valdete Hashani, Samverkansrådgivare Lnu

Företagsrepresentanterna kommer inom kort.

Anmälan 15 maj

Jag vill delta på företagsbesök hos Nordic Nest:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

 

Detta Linnéuniversitetet Live är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Kalmar kommun.

Linnéuniversitetet Live 
är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.

Lägg till i din kalender