LNU-POP Friday morning meeting
Seminar in Political Science

Political conflict competence in school’s democracy education

Friday morning meeting with LNU-POP

Lecturer

Johanna Jormfeldt

Jormfeldt intends to submit a research application to the Swedish Research Council's educational science call on April 9 and wants input from the seminar.

The seminar will be held via this Zoom-link.

Linnaeus University Research Group on Political Behavior, Opinion and Parties

LNU-POP är ett nätverk av forskare som analyserar politiskt beteende, opinioner, partier, politiskt deltagande, val, röstning och politisk kommunikation i media.

Vi arrangerar seminarier och workshopar, och är en mötesplats för forskningssamarbete. Är du forskare inom det här området är du varmt välkommen att anmäla dig till vårt nätverk.

Läs mer om nätverket här.