LNU-POP Friday morning meeting
Seminarium i statsvetenskap

Coalition governments: Some general approaches

Friday morning meeting with LNU-POP

Lecturer

Professor Wolgang C Müller, Institut für Staatswissenschaft, Universität Wien

Professor Müller makes a broader take on coalition governance touching upon the general approach to study substantively interesting phenomena in this field and some insights into research and findings regarding some issues regarding coalition governments.

The seminar will be held via this Zoom-link.

Linnaeus University Research Group on Political Behavior, Opinion and Parties

LNU-POP är ett nätverk av forskare som analyserar politiskt beteende, opinioner, partier, politiskt deltagande, val, röstning och politisk kommunikation i media.

Vi arrangerar seminarier och workshopar, och är en mötesplats för forskningssamarbete. Är du forskare inom det här området är du varmt välkommen att anmäla dig till vårt nätverk.

Läs mer om nätverket här.