LNU-POP Friday morning meeting
Seminarium i statsvetenskap

The European parliamentary election

Friday morning meeting with LNU-POP

Lecturer

Professor Tapio Raunio, Tampere University

Professor Raunio summarizes his impressions of the European parliamentary election, what it might mean for the distribution of power in the parliament, and where it might lead the EU.

The seminar will be held via this Zoom-link.

Linnaeus University Research Group on Political Behavior, Opinion and Parties

LNU-POP är ett nätverk av forskare som analyserar politiskt beteende, opinioner, partier, politiskt deltagande, val, röstning och politisk kommunikation i media.

Vi arrangerar seminarier och workshopar, och är en mötesplats för forskningssamarbete. Är du forskare inom det här området är du varmt välkommen att anmäla dig till vårt nätverk.

Läs mer om nätverket här.