Seminar

Natur­vetenskapligt och tekniskt kapital hos ungdomar - hur kan detta se ut och hur påverkar det utbildningsval?

Välkommen till vårens SYV-träff på fakulteten för teknik vid LNU. Träffen kommer att handla om "naturvetenskapligt och tekniskt kapital” samt vad vi egentligen vet om flickors teknikintresse. Vi bjuder på fika!

 

Ju mer naturvetenskapligt och tekniskt kapital ungdomar har, desto troligare är det att de vill studera vidare inom naturvetenskap och teknik och att de identifierar sig med ämnena.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

 

 

Anna Danielsson

”Naturvetenskapligt kapital – vilken skillnad gör det för ungdomar?”

Presentationen introducerar begreppet naturvetenskapligt kapital (science capital) och ger en överblick över forskning om hur ungdomars naturvetenskapliga kapital påverkar deras utbildningsval.

Anna Danielsson är professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen handlar om genus-, makt- och identitetsperspektiv på naturvetenskapernas didaktik. Ulrika Sultan

“Vad vet vi egentligen om flickors teknikintresse?”

Fördomar om flickors intresse för teknik är vanliga. Men vad vet vi egentligen om intresset och hur det påverkar deras val till gymnasiet och högre utbildning? 

Ulrika Sultan är tekniklärare, lärarutbildare i teknik och doktorand i teknikens didaktik. Ulrikas forskning handlar om flickors teknikintresse och det var i skolvärlden som hennes brinnande intresse för forskning väcktes. Hennes arbete präglas av en passion för teknikämnet och utbildning för alla.Program

13.15  - 13.45:  Föreläsning Anna Danielsson

13.50 - 14.20:  Föreläsning Ulrika Sultan

14.25 - 14.35: Presentation av Linnéuniversitetet

14.40 - 15.00: Panelsamtal mellan Anna, Ulrika och LNU, tid för frågor från publiken. 

15.00 - 16.00: Fika Anmälan

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.