några studenter i ett labb
Inspirationseftermiddag

Vad styr ungdomars utbildningsval?

Välkommen till en eftermiddag om naturvetenskapligt och tekniskt kapital och vad vi vet om flickors teknikintresse. Detta är faktorer som påverkar våra ungdomars utbildningsval och därmed framtiden för Sveriges utveckling inom teknik, naturvetenskap och innovation. Missa inte detta tillfälle att ta del av högaktuell forskning och information. Speciellt välkomna är studie- och yrkesvägledare, lärare inom STEM-ämnena (Science, Technology, Engineering & Mathematics) och rektorer från alla skolformer.

 

Ju mer naturvetenskapligt och tekniskt kapital ungdomar har, desto troligare är det att de vill studera vidare inom naturvetenskap och teknik och att de identifierar sig med ämnena.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

 

Vi har bjudit in professor Anna Danielsson från Stockholms universitet, Ulrika Sultan, doktorand i teknikdidaktik, Linköpings universitet samt lärare som är uttagna att representera Sverige vid den internationella STEM-festivalen Science on Stage. Även representant från Kodcentrum kommer närvara.

Anmäl dig i formuläret nedan. Anmälan är stängd.

Program

12.45 - 13.15: Registrering

13.15  - 13.45: ”Naturvetenskapligt och tekniskt kapital – vilken skillnad gör det för ungdomar?” Anna Danielsson

13.50 - 14.20: “Vad vet vi egentligen om flickors teknikintresse?” Ulrika Sultan

14.25 - 14.35: Vad gör Linnéuniversitetet? Jörgen Forss

14.40 - 15.00: Panelsamtal mellan Anna, Ulrika och LNU, tid för frågor från publiken. 

15.00 - 16.30: Mingel, fika och hands-on! Nu finns möjlighet att ta del av goda exempel för att bygga naturvetenskapligt och tekniskt kapital. Detta tillsammans med de svenska Science on Stage-representanter 2024 och Kodcentrum.Anna Danielsson

”Naturvetenskapligt kapital – vilken skillnad gör det för ungdomar?”

Presentationen introducerar begreppet naturvetenskapligt kapital (science capital) och ger en överblick över forskning om hur ungdomars naturvetenskapliga kapital påverkar deras utbildningsval.

Anna Danielsson är professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen handlar om genus-, makt- och identitetsperspektiv på naturvetenskapernas didaktik. Ulrika Sultan

“Vad vet vi egentligen om flickors teknikintresse?”

Fördomar om flickors intresse för teknik är vanliga. Men vad vet vi egentligen om intresset och hur det påverkar deras val till gymnasiet och högre utbildning? 

Ulrika Sultan är tekniklärare, lärarutbildare i teknik och doktorand i teknikens didaktik på Linköpings universitet. Ulrikas forskning handlar om flickors teknikintresse och det var i skolvärlden som hennes brinnande intresse för forskning väcktes. Hennes arbete präglas av en passion för teknikämnet och utbildning för alla.Jörgen Forss

Jörgen Forss är universitetslektor och undervisar i områden kring miljö och resursutnyttjande. Han är också vicedekan för grundutbildning vid fakulteten för teknik.

Emma Nääs

Emma Nääs, Områdesansvarig skola, Kodcentrum

De fem svenska projekten som ska presenteras vid den europeiska festivalen Science on Stage i Åbo 2024 kommer till Växjö.

Sara Torstensson och Emma Bäck
Sara Torstensson och Emma Bäck, Sisjöskolan i Göteborg, presenterar hur arbete med fåglar, fiskar och mittemellan kan främja ett hållbart engagemang. Åk. F-3
Föregående bild Nästa bild
Muna Amanuel
Muna Amanuel, Procivitas Privata Gymnasium i Stockholm, berättar om hur arbete med 3D-modeller av proteiner kan bidra till förståelse av hur ett enzym fungerar. Gymnasiet
Föregående bild Nästa bild
Emma Lindahl och Nino Abesadze
Emma Lindahl, Älghults friskola i Älghult och Nino Abesadze Georgien. Emma ger en inblick i det gemensamma projektet att upprätthålla elevernas energi kring energi och, inte minst, värdet av samarbete mellan lärare i olika länder. Åk. F-6
Föregående bild Nästa bild
Yina Salamanca
Yina Salamanca, Vegaskolan i Haninge, beskriver arbetet med att göra det osynliga synligt för att förstå kemiska reaktioner i vardagslivet. Åk 4-9 och gymnasiet.
Föregående bild Nästa bild
Alexandra Bäcklund
Alexandra Bäcklund, Widerströmska gymnasiet i Huddinge, visar hur fruktflugor kan användas i genetikundervisningen för att bättre förstå endemiska genetiska sjukdomar. Gymnasiet och äk.7-9
Föregående bild Nästa bild