Torbjörn Forkby sitter på en pall.
Heldag
Nätverksdag

Nätverksdag 2 maj: Hur vi kan förhindra att unga dras in i gängvåld?

Kollegiet för värdepedagogisk forskning på Linnéuniversitetet hälsar dig välkommen till nätverket för likabehandling och värdegrundsfrågor. Under 2024 genomför nätverket flera inspirerande och utmanande nätverksdagar. Vi riktar i år fokus mot barn och elever som av olika orsaker är särskilt utsatta för de risker som samhällsutvecklingen medför. Hur kan vi som jobbar i förskola och skola förebygga att dagens unga dras in i utanförskap? Hur kan vi utveckla inkluderande miljöer?

Torbjörn Forkby är professor i socialt arbete på Linnéuniversitetet. Han har arbetat med praktiskt socialt arbete i form av uppsökande arbete med ungdomar, handläggning och myndighetsutövning samt ledningsuppdrag.

– En stor del av mitt yrkesliv har jag också varit verksam vid en forsknings- och utvecklingsenhet. Denna närhet till praktiskt socialt arbete har alltid varit viktig för mitt arbete vid universitetet. I samverkan mellan praktiskt verksamma, utbildning och forskning skapas kunskap som får reell betydelse för såväl professionella som de målgrupper det sociala arbetet riktas mot. I denna samverkan kan också vetenskapligt intressanta frågor formuleras.

Under nätverksdagen inleder Torbjörn med att tala om prevention, utsatthet och samverkan. Vi hoppas att många deltar med sitt perspektiv på hur vi kan anta denna aktuella utmaning – tillsammans.

Att tillhöra något, att duga och att kunna bidra till något är fundamentala existentiella behov som de flesta människor har, det är inte unikt för ungdomar som hamnat snett.

Torbjörn Forkby

Läs gärna mer om Torbjörns forskning och profilområdetVälfärdens kärna

Vi ses i sal Fullriggaren Ma 135, hus Magna Universitetskajen, campus Kalmar

Möjlighet att delta via Zoom kommer att erbjudas. Anmäl detta via länken.
Gratis förstås – fika förmiddag och eftermiddag ingår.
Dagen riktar sig till alla verksamheter som arbetar med barn och unga – allt från förskola och uppåt.

Anmälan senast fredag 26 april.
Anmälningslänk: https://survey.lnu.se/natverksdag_2_maj

Varmt välkommen till en viktig och spännande dag torsdagen den 2 maj!

Fotograf, översta bilden på Torbjörn Forkby, är Martin Brusewitz.

Vid frågor, hör gärna av er till Ragnar Olsson som ansvarar för Nätverket för likabehandlings- och värdegrundsfrågor!

Anmälan till nätverket kan ske när som helst genom att skicka namn, e-postadress, funktion och verksamhet.