Marina Wernholm, Jens Gardesten, Helena Ackesjö
Heldag
Nätverksdag

Nätverksdag 5 november: Det (o-)likvärdiga fritidshemmet

Kollegiet för värdepedagogisk forskning på Linnéuniversitetet hälsar dig välkommen till nätverket för likabehandling och värdegrundsfrågor. Under 2024 genomför nätverket flera inspirerande och utmanande nätverksdagar. Vi riktar i år fokus mot barn och elever som av olika orsaker är särskilt utsatta för de risker som samhällsutvecklingen medför. Hur kan vi som jobbar i förskola och skola förebygga att dagens unga dras in i utanförskap? Hur kan vi utveckla inkluderande miljöer?

Tisdagen den 5 november gästas nätverket av tre forskare från Linnéuniversitetet: Helena Ackesjö, Jens Gardesten och Marina Wernholm. De presenterar pinfärsk forskning kring fritidshemmets verksamhet i utsatta områden.

Den politiska retoriken gör gällande att fritidshemmet, med rätt förutsättningar och villkor, kan bidra till elevers utveckling, lärande och sociala trygghet, och därmed även ha en positiv inverkan på elevers skolresultat. Av denna anledning utreds nu också om rätten att delta i fritidshemmets utbildning bör utökas till att omfatta flera elever, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar.

Fritidshemmet kan dock betraktas som en vattendelare som separerar barn, och risken är uppenbar att skillnader i barns uppväxtvillkor snarare förstärks och klyftor mellan elevgrupper ökar genom fritidshemmets organisation. Därmed blir principen om likvärdighet, i meningen ”lika möjligheter”, problematisk.

Forskarna Jens, Marina och Helena har genomfört enkäter och intervjuer med rektorer och personal i fritidshem i utsatta områden runt om i landet. Projektet förväntas bidra till en viktig kartläggning av fritidshemmets verksamhet och potential i dessa områden.

Dagen är kostnadsfri som alltid. Anmälningslänk och information om tider och lokal publiceras framöver.

Varmt välkommen till en viktig och spännande dag tisdagen den 5 november.
Övriga nätverksträffar 2024:

Vid frågor, hör gärna av er till Ragnar Olsson som ansvarar för Nätverket för likabehandlings- och värdegrundsfrågor!

Anmälan till nätverket kan ske när som helst genom att skicka namn, e-postadress, funktion och verksamhet.