Konstverk med grenar, konstpedagogik och klimatet
Nätverksträff

Nätverksträff 4 juni: Bild- och konstpedagogik och klimatet

Välkommen till nätverksträff för bild- och konstpedagoger den 4 juni på campus Kalmar! Tema för nätverksträffen är: Bild- och konstpedagogik och klimatet.

När: Tisdagen 4 juni kl. 13.00–16.00
Var: Sal RA3135, hus Radix våning 3, Campus Kalmar

Redan på 1960-talet tog konstnärer, både i Europa och i USA, klivet ut i naturen (Land Art) och uppmärksammade människans avtryck i landskapet. Internationella konstnärer som Richard Long, Robert Smithson och Nancy Holt utforskade både natur, kultur, naturmaterial och språk. Detta kom att påverka konstpraktiken och konstbegreppet i stort.

Konst kunde nu vara en kritisk röst vad det gäller miljön och människans omgivningar. Bildämnet kom att utvecklas under denna period och blir ett nytt skolämne 1980 (ersatte teckningsämnet).

Bildämnets syfte då som nu är att utbilda kritiska och kreativa individer som kan ta ansvar i samhället. I samtiden finns många viktiga frågor om hållbarhet, klimat, miljö och människans omgivning. Vilken roll tar bildämnet och konstpedagogiken i dag, i dessa frågor? I lärarutbildningen, ingång bild, funderar bildlärarstudenter på dessa frågor. På Linnéuniversitetet finns även Klimatstudenterna.

Den 4 juni får ni möta Felicia Maxon

Felicia är bildlärarstudent och har skrivit examensarbetet Hållbara material för bildframställning: En kvalitativ studie om integrationen av miljö- och hållbarhet i bildämnet. Felicia berätta om sina resultat i sin studie.

Ni får även träffa Klimatstudenterna som berättar om sin verksamhet 

Klimatstudenterna är en internationell klimatstudentorganisation och medskapare i internationella lösningar för en miljöpåverkad jord. Rörelsen är en organisation som bygger ett globalt nätverk för att realisera internationell förändring. Klimatstudenterna Linnéuniversitetet arbetar med lokala hållbarhetsprojekt på både campus Kalmar och Växjö.

Efter presentationerna fikar vi och pratar om erfarenheter, visioner och hur bild- och konstpedagoger kan arbeta med aktuella klimat- och hållbarhetsfrågor.

Mer information och anmälan

Eva Cronquist, studierektor bildpedagogik, Linnéuniversitetet
E-post: eva.cronquist@lnu.se
Telefon: 072-594 12 64

Välkommen!

Välkommen till nätverket för lärare i bild

I nätverket för lärare i bild möts bildlärare från regionens skolor och personal från Linnéuniversitetets lärarutbildning.

Nätverket syftar till samarbete mellan yrkesverksamma från skolor i vår region och Linnéuniversitetet. Att vara medlem i nätverket är kostnadsfritt. Vill du få information om nätverkets träffar är du välkommen att höra av dig till Eva Cronquist.

RA3135 Nätverket för lärare i bild Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender