Flicka räknar på tavla
Nätverksträff

Nätverksträff för speciallärare i matematik

Du hälsas välkommen till vårens DIGITALA NÄTVERKSTRÄFF för speciallärare i matematik den 16 maj kl 13-16. Malin Gardesten kommer att presentera sin doktorsavhandling med titeln ”Elevers deltagande i matematik i inkluderande matematikundervisning”. Malin jobbar på Linnéuniversitetet och är inblandad i grundlärarprogrammet och specialllärarprogrammet.

”Jag kommer presentera mitt avhandlingsprojekt där jag bland annat undersöker hur matematiskt och relationellt kunnande hos lärare kan främja elevers matematiklärande i inkluderande undervisning. Projektet tar sin utgångspunkt i att likvärdigheten i möjligheter att tillgodogöra sig matematiska kunskaper har minskat för elever i svensk grundskola samt att tidigare forskning visar att inkluderande matematikundervisning innebär såväl matematiskt, didaktiskt som relationellt kunnande hos lärare.

Under ett läsår filmades matematiklektioner i en klass 3 och 5. Gemensamt för klasserna var att lärarna sedan tidigare uttalat arbetade inkluderande i matematik. Båda klasserna arbetade med en tvålärarorganiserad matematikundervisning som för dem innebar att klasslärare och speciallärare samarbetade i klassrummet kring alla elevers matematiska lärande. Genom att på mikronivå analysera filmade matematiklektioner undersökte jag hur elevers deltagande i matematikundervisningen kopplas till lärares matematiska och relationella kunnande. Studien visar att lärarna i många avseenden arbetade i linje med vad tidigare forskning visar är en framgångsrik inkluderande matematikundervisning. Men trots alla de positiva inslagen i matematikundervisningen visade resultaten att eleverna deltog på olika sätt i matematikklassrummets gemenskap gällande hur de blev rumsligt, socialt och/eller matematiskt inkluderade. Resultatet visar att lärares matematiska och relationella kunnande påverkar elevernas deltagande på olika sätt.”

 

Schema för dagen:

12.45-13.00  Check-in.

13.00-14.30  Malin presenterar sin avhandling samt frågestund

14.30-15.30  FIKA och diskussioner i smågrupper

15.30-16.00  Redovisning av diskussionerna och information om hösten

 

Anmälan sker till Susanne, susanne.erlandsson@lnu.se senast den 14 maj.

 

Vi hoppas verkilgen att DU har möjlighet att delta! Du är så varmt välkommen, sprid gärna informationen till dina speciallärarkollegor!

 

Varmt välkommen!

Lena och Susanne

Digitalt via Zoom Susanne Erlandsson Lägg till i din kalender