Nätverksträff
Nätverksträff med Språkverket

Nätverksträff med Språkverket

Välkommen till nätverksträff med Språkverket. Den här gången besöker Jenny Uddling oss för att berätta om sin forskning om textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum.

Program

09.00 Registrering och fika

09.30 Inledning och information från Skolverket. Zoomsändning startar.

10.00 Jenny Uddling: Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum

12.00 Lunch

13.15 Arbetspass med två spår:

Spår 1: Beprövad läsundervisning: handledning och erfarenhetsutbyte

Spår 2: Diskussion utifrån förmiddagens föreläsning

15.00 Avslutning med fika. Zoomsändning slutar.

Om föreläsningen

Gästföreläsaren för träffen är Jenny Uddling, lektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås. Med utgångspunkt i Jennys avhandling presenteras resultat kring hur två lärare, som själva uttryckt att de har ett språkligt fokus i sin fysikundervisning, stöttar elevers möte med läromedelstexter. Den ena läraren hade fysikundervisning i åk 5, och den andra läraren i åk 8. Föreläsningen varvas med samtalsuppgifter och reflektioner kring det egna klassrumsarbetet.

Anmälan

Den här träffen är för nätverksdeltagare i Språkverket: Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk. Inbjudningsmejl med anmälningslänk och Zoomlänk mejlas ut till deltagarna.

Är du intresserad av att veta mer om nätverket och anmäla dig till vår mejllista? Besök vår sida genom att klicka här.