Sommarblommor
Nätverksträff och workshop

Regionalt nätverk för den anpassade skolan, 27 augusti

Välkommen till nätverket för personal i den anpassade skola den 27 augusti! Ta del av denna dag på campus Kalmar eller campus Växjö.

Fokus på vårens nätverksträff är en workshop: Tillsammans mot en utvecklande framtid.

Medverkande:
Annette Mathisson i Kalmar och Tobias Björklund i Växjö.

Målgrupp:
Personer med ansvar för frågor som rör mer övergripande karaktär. Exempelvis möjliggörande av att läsa till speciallärare, samverkansprojekt för forskning, fortbildning, VFU, övningsskolor osv. 

Målet med dagens workshop är att få underlag för de tre olika områdena som frågeställningarna nedan representerar. Med hjälp av underlaget kan mer konkreta aktiviteter och processer initieras och sättas i gång. Det kan gälla kompetensutveckling, forskning, lärarutbildningar osv.

Program

09.00–09.15 Välkomstmingel med kaffe
09.15–10.30 Introduktion/information
10.00–12.00 Workshop/diskussioner – tvärgrupper (givetvis med kaffe/te paus)

Utgångspunkt i följande frågor: Forskning rörande anpassad skola?

  • Vilka ”luckor” behöver fyllas igen?
  • Praktiknära projekt
  • Problematiserande områden

Fortbildningar och nätverksträffar?

  • Gemensamma för anpassad skola?
  • Specifika behov för enskilda kommuner/skolor?
  • kring utredningar – psykologer, specialpedagoger, kuratorer, skolläkare,
  • Vad krävs för att fler ska kunna läsa till speciallärare mot IF?

Vi önskar att detta lyfts upp på agendan i lärarutbildningarna…

  • Speciallärare – innehåll?
  • VFU och övningsskolor
  • Ämnesinnehåll

12.00–12.30 Gemensam reflektion – sammanfattning/avslutning
12.30–13.30 Lunch

Anmälan

Anmälan sker genom att en ansvarig från respektive skola/kommun mailar till tobias.bjorklund@lnu.se och anger antal personer som kommer och vilka olika funktioner som personerna har. Anmälan senast den 20 augusti. Vi bjuder på kaffe och lunch, så glöm inte att meddela eventuella allergier. Ange om du vill delta i Kalmar eller i Växjö.

Lokaler för träffarna meddelas i samband med din bekräftelse på anmälan.

Varmt välkommen till nätverksträffen den 27 augusti

Att vara medlem i nätverket är kostnadsfritt. Vill du få information om nätverket är du välkommen att höra av dig till Anette Mathisson eller Tobias Björklund som ansvarar för Regionalt nätverk för den anpassade skolan

Anmälan till nätverket kan ske när som helst genom att skicka namn, e-postadress, funktion och verksamhet.

Campus Kalmar och campus Växjö Regionalt nätverk för den anpassade skolan Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender