Barn som läser
Nätverksträff

Nätverksträff 28 augusti: Specialpedagogiska nätverket

Välkommen till nätverksträff onsdagen den 28 augusti, campus Växjö!

En eftermiddag om och för läsutveckling

Vi träffas onsdagen den 28 augusti kl. 14.00–17.00, sal Ikea, campus Växjö, Linnéuniversitetet.

Kraftigt ras för Sverige i läsning, svenska elever läser sämre, elever med lässvårigheter fångas upp för sent. På senare tid har rubrikerna varit många och svarta om barns läsförmåga och läsutvecklingen i svensk skola. Frågan är vad vi kan göra åt det för att förbättra undervisningen så att alla barn får möjlighet att lära sig att läsa i svensk skola. 

Den 28 augusti anordnar nätverket en eftermiddag med tre aktuella forskare, som behandlar centrala innehåll som läsutvecklingen på lågstadiet, tidig upptäckt, tidiga insatser och läsutveckling i svenska som andraspråk. I programmet nedan finns det möjligheter att i förväg ta del av Linda Fälths installationsföreläsning ”Från bokstav till förståelse” på UR Play och länkar till intressanta texter.

Varmt välkommen till nätverksträffen!

Vill du få information om nätverket är du välkommen att höra av dig till Leif Nilsson som ansvarar för det Specialpedagogiska nätverket.

Anmälan till nätverket kan ske när som helst genom att skicka namn, e-postadress, funktion och verksamhet.

Anmäl dig senast den 15 augusti via nedanstående formulär.

Anmälan

Jag önskar fika

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Ikea-salen, campus Växjö Specialpedagogiska nätverket Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender