Äppelblommor
Konferens

RUC-råd 16 maj 2024

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare och Regionalt utvecklingscentrum (RUC). Det genomförs tre RUC-råd per år. Utvecklingsledare (eller motsvarande) bjuds in till RUC-råd den 16 maj i Kalmar.

Tema: Vart är vi på väg? Det nationella professionsprogrammet och aktualiteter om likvärdighet och kvaliteter i skolväsendet.

Välkommen till RUC-råd torsdagen den 16 maj kl. 09.30–15.00, sal Azur, campus Kalmar, Linnéuniversitetet. Fika från kl. 09.00.

På nationell nivå har en stor mängd förslag och utredningar initierats som är tänkta att bidra till skolutveckling och att kvaliteten i undervisningen och förutsättningarna för barns och elevers lärande förbättras. Bland annat har riksdagen sagt ja till att införa ett nationellt professionsprogram. Syftet med programmet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och att på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

På RUC-rådet kommer Laila Guvå och Mats Lindh, Skolverket, att presentera regeringsuppdraget om ett nationellt professionsprogram som överlämnas till regeringen 30 april.

Förberedelse

Vi kommer också att lyfta utredningar och aktualiteter om likvärdighet och kvaliteter i skolväsendet, något som påverkar både skolhuvudmannens och lärarutbildningens långsiktiga planeringsförutsättningar. Var beredd att dela med dig av angelägna långsiktiga frågor som är aktuella hos din skolhuvudman.

Anmälan

Du som utvecklingsledare (eller motsvarande) har till denna gång möjlighet att bjuda med två personer i din organisation som är berörda av dagens tema. Anmälan via formuläret nedan senast den 6 maj.

Anmälan RUC-råd 16 maj

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.