Stora glaslampor i gult och rosa

Rundabordssamtal - Klimatförändringens utmaningar för ledarskap och organisationer

Klimatförändringen innebär nya utmaningar för privata så väl som offentliga organisationer. Dessa utmaningar kan vara direkta, som översvämningar eller intensiva värmeböljor, eller indirekta som svårare tillgång till varor eller dyrare försäkringar.

Många organisationer arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan, men klimatförändringen innebär också ledarskapsutmaningar med att förändra arbetssätt och att hantera medarbetare påverkade av oro inför framtiden.

Inbjudan

Du är härmed inbjuden till frukost och rundabordssamtal om hur organisationer, privata såväl som offentliga, arbetar med klimatförändringens konsekvenser. Vi är intresserade av hur er organisation ser på utmaningar och möjligheter i en klimatförändrad värld.

Samtalet hålls inom den spirande den spirande kunskapsmiljön Mobilising and managing sustainable transition vid Linnéuniversitetet.

Prorektor Niklas Ammert hälsar välkomna och introducerar talare och gäster.

Professor Daniel Nyberg, internationellt ledande forskare i hur företag och organisationer hanterar klimatförändringen, inleder och håller i diskussionen.

Keynote-talare

Johan Persson, Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar Kommun

Allan Widman, Landshövding Kalmar Län

Johanna Wihl, Näringslivschef, Oskarshamns Kommun

Pernilla Zackrisson, Hållbarhetschef, Scania Oskarshamn

Anmälan

Tid: 9 april, 07:30-08:45 (frukost från 07:00)

Plats: Linnéuniversitetet, Kalmar, Hus Forma, BusinessLab

Frukost: Var vänlig inkludera eventuella allergier

Begränsat antal platser.

OSA senast 5 april, till Mikael Lundgren mikael.lundgren@lnu.se

Linnéuniversitetet, Kalmar, Hus Forma, BusinessLab Mikael Lundgren Lägg till i din kalender