Båt på hav
Öppen föreläsning

Segel på moderna fartyg - Tärntank

Kan segel fungera på moderna fartyg? Om så, hur kan det fungera, vilken effekt får det på framdrift, underhåll och konstruktion av fartyg?

Rederiet Tärntank har nybyggen under byggnation som designas för möjlighet till framdrift assisterad av moderna segel. Design och nybyggnation har bland annat erhållit priset Next Generation Ship Award under Nor-Shippingmässan.