Seminarieserie för Art, Culture and Entrepreneurship
Seminarieserie för Art, Culture and Entrepreneurship

Spela rollen! – Carolina Frände om konstnärligt ledarskap inom svensk teater

ACE gästas av Carolina Frände, prisad teaterregissör, tidigare konstnärlig ledare för bland annat Unga Riks och Stadsteaterns scen i Skärholmen samt prorektor vid teaterhögskolan i Stockholm som nu är nu doktorand på sektionen för management, organisation och samhälle vid Stockholms universitet.

Carolinas avhandling har arbetstiteln Spela rollen! – konstnärligt ledarskap inom svensk teater. Hennes forskningsfråga handlar om hur konstnärligt ledarskap inom svensk teater konstrueras på gruppnivå, av hela det kollektiv som kallas teaterbranschen. Avhandlingens bidrag är inom kritiska och relationella ledarskapsstudier, men hon arbetar på ytterkanten i den relationella traditionen och använder feministisk nymaterialism som ontologisk utgångspunkt. Som teoretiskt analysverktyg använder hon sig bland annat av Ludwig Wittgensteins språkspelsteori. Avhandlingsprojekt började som ett treårigt VR-projekt inom konstnärlig forskning och i det projektet började Carolina utveckla ett metodverktyg för insamling av fältmaterial, ett analogt brädspel som hon skapat tillsammans med Doris Rusch, professor i speldesign vid Campus Gotland. Spelet är en fördjupning av fokusgruppsmetodik och med det har hon samlat in en specifik typ av narrativa data, teateranekdoter om konstnärliga ledare.

Carolina kommer att pratat om beståndsdelarna i sin forskning, hur hon arbetar med att fläta ihop dem och vad hon ser kan komma ut av den. 

Seminariet hålls på svenska.