människor i suluett
Seminarium i sociologi

Forum för professionsforskning: Seminarium om att samverka och forska i konsortium

Seminariet presenterar och diskuterar möjligheter att genomföra forskning i samverkan med aktörer.

Glenn Sjöstrand, institutionen för samhällstudier, Linnéuniversitetet, kommer att presentera forskningsplattformen Linnékommuner, dess övergripande idéer och organisation samt vad som kan vara relevanta exempel på professionsutmaningar i kommuner.

Karin Allard, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, presenterar erfarenheter av att medverka som forskare i ett konsortium på temat age management/kompetensutveckling. Konsortiet bestod av yrkesverksamma från privata företag och offentliga organisationer samt forskare från olika institutioner.  Konsortiet syftade till kunskapsutbyte, kunskapsspridning och forskningssamarbete.

K3041, hus K, Växjö Ylva Ulfsdotter Eriksson Lägg till i din kalender