massa människor formar pratbubblor
Heldag
Seminarium i kriminologi och polisiärt arbete

INSTÄLLT! Samtalspanel om etik i samhällsforskning

Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete bjuder in till ett seminarium.

Föreläsare

Sara Eldén, docent i sociologi vid Lunds universitet, m.fl.

Här kan du se hela kalendariet för inplanerade seminarier i kriminologi och polisiärt arbete.