Åsa Ståhl
Seminarium Hållbar hälsa

Design and sustainable health – imagination, participatory processes and care in change-work

Välkommen till en föreläsning i kunskapsmiljön hållbar hälsas lunchseminarieserie där vi presenterar aktuell forskning och utbildning inom området hållbar hälsa.

Föreläsare

Åsa Ståhl, lektor i design på Linnéuniversitetet, ger exempel från Design + Change-utbildningar, samverkan i Småland, EUniWell-samarbete och pågående konstnärlig forskning

Titel

"Design and sustainable health – imagination, participatory processes and care in change-work"

Datum och tid

2 maj 2024 kl. 12.15-13.00

Plats

Sal K2203, hus K, Växjö eller via Zoom - länk här
Lösenord: 004956

Anmälan

Vi bjuder på kaffe/te och fralla om du deltar på plats. Anmäl dig senast den 29 april via denna länk 

Seminariet hålls på engelska.

Om Kunskapsmiljö Linné: Hållbar hälsa

God hälsa för alla i vår tid kräver att vi bemöter ett antal utmaningar: befolkningsförändringar, medborgares engagemang, förändrade sjukdomsmönster, traumatiska händelser och organisatorisk samordning. Syftet med kunskapsmiljön Hållbar hälsa är att möta dessa samhällsutmaningar – att främja hälsa och välbefinnande för alla människor i alla åldrar.