Lärare som pratar med en grupp industridesignstudenter
Seminarium: Forum för pedagogik och yrkeskunnande

Praktiknära forskning och visuell analys

Forum för pedgogik och yrkeskunnande bjuder in till seminarier.

Föreläsare

Camilla Gåfvels, Konstfack & Gästforskare Linnéuniversitetet

Seminariet kan följas på plats eller på zoom. För zoomlänk kontakta:
eva.klope@lnu.se.

Varmt välkomna!

Forum för pedagogik och yrkeskunnande

Forum för pedagogik och yrkeskunnande är en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsmiljö som samlar forskare, lärare, studenter och praktiker för att utforska och diskutera frågor gällande yrkeskunnande, yrkesdidaktik och yrkesutbildning.

Forumet utgör en arena för de lärosäten som ingår i samarbetet för Lärosäten Syd och syftar till att stärka och utveckla kunskapsbasen för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning samt spela en central roll i etableringen av kompletta akademiska miljöer för utbildning, livslångt lärande och kompetensförsörjning.

Läs mer om Forum för pedagogik och yrkeskunnande här.

Cu7002, Kalmar/Fg207, Växjö och via Zoom Eva Klope Lägg till i din kalender