-
Seminarium/festival

Sakli(g)t – Sveriges första sakprosafestival

I samarbete med Linnéuniversitetet och Institutet för framtidsstudier anordnar kulturcentret Rikstolvan Sveriges första årligt återkommande litteraturfestival för litterär sakprosa.

 Givet sakprosans centrala roll som kunskapsförmedlande kitt mellan vetenskap och allmänhet behövs en arena där den berättande fackboken står i fokus för fördjupande diskussioner om de politiskt allt viktigare frågorna om fakta, sanning, berättelse, verklighet och hur form och estetik påverkar såväl kunskapen i sig som vilken kunskap som blir gångbar i dagens teknikrörliga medielandskap. Festivalen är ett tredagarsevenemang som finansieras med stöd av bland andra Stiftelsen Natur och Kultur och Svenska Akademien.

- Rikstolvans konsthall, Österlen Anna Jungstrand, Magnus Linton, Staffan Julén Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender