student vid dator
Digital föreläsning

Studera med funktionsnedsättning

Föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier" hjälper dig att planera, läsa effektivt, utveckla goda skrivstrategier, hantera stress och bli trygg som talare. Alla studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta.

Föreläsningen är riktad till dig som har en funktionsnedsättning och är i behov av pedagogiskt stöd. Vi ger dig information om hur du ansöker om stöd och vilka olika stödinsatser som erbjuds under dina studier.

Föreläsningen ges över Zoom som en del av föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier". 

Länk till anmälan

Zoom Anna Nord Lägg till i din kalender