Eklöv
Webbinarium

FRAS II-webbinarier: Framtidens skog i Götaland – en spaning om tillstånd, teknik och mångfald

Den skogsskötare eller naturförvaltare som verkar i Götaland år 2060 kommer sannolikt att arbeta i ett skogslandskap präglat av varmare klimat, andra skötselmetoder och marknader, och i en omvärld med nya anspråk på naturen. Hen behöver troligen lära känna nya trädslag, arter och skadegörare som inte fanns i läroböckerna på 2020-talet. Men – ny teknik kan komma att revolutionera hur vi planerar, brukar och bevarar skogarna.

I tre webbinarier under hösten och vintern 2023–2024 kommer föreläsare att dela med sig av kunskap om dagens sydsvenska skogar och samtidigt spana om framtidens skogstillstånd, teknik och biologiska mångfald. Webbinarierna genomförs digitalt i Zoom och arrangeras av forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS II). Målgruppen är skogsägare, forskare, studenter och yrkesverksamma såväl inom som utanför skogssektorn. Du kan välja att delta på ett eller flera webbinarier med följande teman:

Program: Mångfald i Götalands skogar

  • Vad är FRAS II? – kort introduktion. Erika Olofsson, Linnéuniversitetet
  • Ädellövskogen igår, idag och i framtiden. Dess betydelse för den biologiska mångfalden. Jörg Brunet, professor vid SLU
  • Restaurering av natur – konsekvenser för Götalands landskap. Om läget för EU:s naturrestaureringsförordning. Andreas Eriksson, utredare vid Skogsstyrelsen
  • Hur kan certifieringen bidra till mångfald i framtidens skog? Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig, Svenska FSC
  • Mångfald i framtidens brukade skog. Om skogsägarnas arbete med naturhänsyn. Therese Lindström, ekolog vid Södra
  • Slutdiskussion

Anmäl till webbinariumet Mångfald i Götalands skogar senast den 16 januari via anmälningsformuläret. Länk till webbinariet skickas till anmälda deltagare.

Zoom Erika Olofsson Lägg till i din kalender