böcker
Digital föreläsning

Upphovsrätt och Creative Commons

Föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier" hjälper dig att planera, läsa effektivt, utveckla goda skrivstrategier, hantera stress och bli trygg som talare. Alla studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta.

Vi visar några smarta sätt att hålla koll på upphovsrätt och öppna licenser, när du som student ska producera material, skriva uppsats eller liknande/We show you some smart ways to keep track of copyright and open licenses when you're a student producing material or writing an essay for example.

Notera att halva föreläsningen är på svenska och halva på engelska!

Please note that the first half of the lecture is in Swedish and the second in English!

Föreläsningen ges över Zoom som en del av föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier". 

Länk till anmälan

Zoom Lägg till i din kalender