grafiska former som representar en stad

Utspark för pilotcase - IoT-lab för SMF 2.0

Stenugnsbageriet Olof är ett bageri som ville hitta sensorer för att kontrollera så att kyl- och frysskåp var stängda och fungerande. De ville även titta på möjligheten att schemalägga att ugnen startas varje morgon och formulera ett önskemål om nya funktioner till det befintliga kassasystemet.

Jemac arbetar med helheten kring ”a thing” som man vill koppla upp av olika anledningar. De har ett samarbete med ett företag som tillverkar ljudisolerade poddar för till exempel flygplatser och kontor. Tillsammans har man utforskat vilka givare som kan användas för att mäta i och runt poddarna för att exempelvis mäta luftkvalité, temperatur, ljudvolym samt hur podden används.

Elektroverkstaden tillhandahåller vattenpumpar som är placerade på svåråtkomliga platser. I dagsläget åker man ut och inspekterar dem regelbundet eftersom det är omöjligt att veta om de behöver underhåll utan att vara på plats. Under tiden som pilotcase har vi undersökt möjligheten att använda sensorer för att veta när underhåll behövs samt hur man ska skicka data från sensorerna.

Novacore tillverkar olika typer av emballage. Vissa emballage är gjorda i papper och kartong, vilket lätt kan bli förstört om de förvaras i fel förhållanden, därför har pilotcaset fokuserat på att mäta klimatet i deras förvaringslokaler.

ETEC driver teknikutbildningar och har redan idag ett ekosystem av olika sensorer. Det de ville ha stöttning med var att sortera och visualisera den data som samlats in från sensorerna på ett tillgängligt och lämpligt sätt.

 

Vi hälsar alla som är intresserade av att ta del av detta varmt välkomna! Anmäl dig i formuläret nedan så skickar vi Zoom-länken dagen innan.

Anmälan

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Finansiärer

Logotyper ERUF, Region Kronoberg och Region Kalmar län
Via Zoom, länken skickas dagen innan Lägg till i din kalender