en flagga med DNV logotyp
Öppen föreläsning

Vad är klassning av fartyg, vem kräver det och var kommer det ifrån?

Certifikat utfärdade av Klassningssällskap krävs i lagar, regler och avtal över hela världen för att fartyget ska kunna operera internationellt. Vad betyder egentligen detta, vad är ett klassningssällskap och hur hänger det ihop med certifikatkrav ifrån myndigheter. Sjöingenjör Jan Olof Grönhult från De Norske Veritas.