Litteratur

En arbetande workshop om att handleda systematiska litteraturöversikter

Sektion högskolepedagogik erbjuder tre workshoppar med fokus på handledning. Målgruppen är i första hand adjunkter som handleder studenters skrivande. Under våren ges workshoppar med fokus på:

  • litteratursökning (14/2)
  • skrivprocessen (13/3)
  • statistiska frågor (17/4)

Första workshoppen foukuserar på systematiska litteraturöversikter.

Tid: 14-16
Plats: Zoom

Anmälan