Tabula Rogeriana
- Heldag
Eighth European Congress on Universal and Global History

Critical Global Histories: Methodological Reflections and Thematic Expansions

I början av hösten 2025 kommer European Network on Universal and Global History (ENIUGH) att hålla sin åttonde kongress vid Linnéuniversitetet i Växjö. Sedan grundandet 2002 har ENIUGH etablerat sig som den ledande internationella föreningen för forskning och undervisning i världshistoria och globalhistoria. Linnéuniversitetet är stolta över att ha valts av ENIUGH:s internationella styrkommitté till att hålla 2025 års kongress, som förväntas locka mellan 300 och 500 forskare och doktorander inom globalhistoria och närliggande discipliner och forskningsområden.

Kongressen kommer att innehålla bidrag från en mängd olika kronologiska, geografiska och tematiska forskningsområden och på så sätt spegla den stora mångfalden hos och bredden på globalhistoria i och utanför Europa. Dessutom syftar temat för kongressen – metodologiska reflektioner och tematiska utvidgningar – till att angripa några av de mest angelägna utmaningarna som den globalhistoriska forskningen står inför idag. Fältet har vuxit avsevärt sedan omkring år 2000 och är numera en viktig gren inom historievetenskapen i Europa och stora delar av övriga världen, men under de senaste åren har det kritiserats, bland annat för sin påstådda eurocentrism, sitt teleologiska perspektiv och sin brist på genusperspektiv. Temat för kongressen har valts dels mot bakgrund av denna kritik, dels för att reflektera forskningsfokuset för Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, ett av Linnéuniversitetets sex spetsforskningscentrum.

För mer information och call for papers, se kongressens webbplats. Sista datum för förslag till panel- och rundabordssamtal samt individuella presentationer är 15 oktober 2024.

I anslutning till kongressen kommer en sommarskola för doktorander att hållas i Växjö med temat “Inclusive Global Histories”. Mer information kommer under hösten 2024.

Välkommen till Växjö i september 2025!

Läs mer på kongressens webbplats.

Kongressens organisationskommitté

Stefan Amirell (kongressamordnare)
Marie Bennedahl
Niladri Chatterjee
Hans Hägerdal
Janne Lahti
Marten Manse
Eleonor Marcussen
Eleonora Poggio
Birgit Tremml-Werner

Responsive header image

Ett hållbart evenemang

Denna konferens är hållbarhetssäkrad i enlighet med Linnéuniversitetets riktlinjer för hållbara evenemang. Dessa riktlinjer är kopplade till de 17 målen i Agenda 2030, och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö Lägg till i din kalender