Gula blommor
Jurymöte

Stora Linnéstipendiet 2025

Kalmar och Växjö kommuners Stora Linnéstipendium för forskning inom hållbar utveckling delas ut för femtonde året i rad. Den 16 januari 2025 äger jurymöte rum.

Stipendiet är på 500 000 kr och kommer att delas ut vid Linnéuniversitetets Akademiska högtid i februari 2024.

Stipendiet syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar
utveckling. Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrar till hållbar
utveckling. 

Sökanden skall vara anställd vid Linnéuniversitetet som doktorand och vara
i slutskedet av doktorandstudierna med planerad disputation eller disputerat
vid Linnéuniversitetet, varefter en tidsperiod på max fyra år ska förflutit.
Forskningsprojektet för vilket stipendiet söks ska bedrivas vid Linnéuniversitetet.

Juryn består i år av:

  • Malin Lauber, Kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
  • Johan Persson, Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun
  • Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet
  • Jane Wågsäter, Hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Kalmar län
  • Jessica Nordin, Hållbarhetschef, Södra

Se filmen som gjordes med anledning av stipendiets 10-årsjubileum:

Läs om förra årets stipendiat Björn Lindenberg för forskning om AI-algoritmer för ett klimatsmart lantbruk.

För ansökan och frågor kontakta Ida Willander.

Växjö kommunhus Christel Olsson Lägg till i din kalender