Digitala kompetensdagen

Den 30 oktober 2018 arrangeras den Digitala kompetensdagen i Växjö och Kronoberg för tionde året i rad. Konferensen vänder sig till pedagoger, skolledare och beslutsfattare inom hela utbildningssystemet, från förskola till universitet.

Syftet med konferensen är att ge länets pedagoger och skolledare nya idéer, verktyg, kunskap och möjlighet till samtal om IT och skolutveckling. Frågorna är högaktuella på grund av förslaget på nationell IT-strategi för skolan och behovet av ett motiverande och effektivt lärande.

Vi satsar på att ha ett innehåll som tilltalar alla pedagoger, från förskola till universitet, och har engagerat flera nationellt uppmärksammade föreläsare. Med utmärkelsen "Årets nätspridare" lyfter vi lärare i länet som har förnyat undervisningen. Under dagen kan du även få mer information om lärresurser av ett antal utställare.

Dagen arrangeras av Linnéuniversitetet/RUC IT och AV-Media Kronoberg.

Mer information om inriktning och innehåll kommer i vår, läs mer om anmälan, programmet och föreläsarna här.