Forskare som studerar omik-data
Forskningsseminarium eHälsa

Framtidens Precision Medicine, omik-data för kliniskt beslutstöd i cancer

- När vi studerar proteiner och arvsmassan i cellerna hos en cancerpatient kan vi ge mer adekvata diagnoser och skräddarsy deras behandlingar, säger Janne Lehtiö, professor vid Karolinska Institutet. Torsdag den 4:e april bjuds han in till Forskningsseminarier eHälsa för att berätta mer om ämnet.

Tillsammans med sina kollegor vid SciLifeLab, Karolinska Universitetssjukhuset och KI driver han diagnostik utveckling inom Precision Medicine Center Karolinska. Fokus är att studera möjligheterna att ge tydligare diagnoser kopplad med data för att underlätta behandlingsval för cancerpatienter genom att studera deras arvsmassa, proteiner och bilddata.

- Precision medicine handlar inte om att skapa nya bättre läkemedel utan mer om att zooma in och precisera exakt vilka mediciner och behandlingar som passar bäst för varje enskild patient, säger Janne Lehitö.

Idag sker detta arbete i en klinisk testmiljö vid Karolinska med en förhoppning om att teknikerna proteomik, genomik, metabolomik kan kombineras och implementeras bättre i svensk hälso- och sjukvård.

– Detta är en investering som Sverige bör göra, då det skulle innebära stora besparingar i form av färre felbehandlingar och ökad patientnytta. Men för att lyckas behöver Sveriges regioner samarbeta och dela kompetens med varandra.

När: Torsdag den 4:e april kl 15.00-16.00
Länk: Länk skickas ut vid anmälan. 

Seminariet hålls på svenska.
Anmäl dig i formuläret nedan. 

Vill du delta? Anmäl dig här:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Lägg till i din kalender