318 miljoner kronor till forskning vid Linnéuniversitetet

I regleringsbrevet för 2016 får Linnéuniversitetet ökade forskningsmedel med 28 miljoner kronor. Universitetsstyrelsen har fastställt att det ökade anslaget främst ska användas till nyrekryteringar, för att skapa bättre förutsättningar för forskningssatsningar.

Linnéuniversitetets ambition har under en längre tid varit att skapa bättre förutsättningar för forskningssatsningar genom nyrekryteringar. Merparten av medlen under de närmaste åren ska därför gå till att utlysa tvååriga internationella postdoc-tjänster.

- Postdoc-tjänster kan tillsättas snabbt och målet är att locka lovande unga forskare till universitetet, säger Stephen Hwang, rektor vid Linnéuniversitetet.

Forskarna blir ett direkt tillskott i befintlig verksamhet, men de kan även på längre sikt bidra till universitetets utveckling, genom att man erbjuder de mest lovande en permanent anställning.

- Samtidigt är det också viktigt att satsa på de forskare och lärare, som bidragit till universitetets starka utveckling och på något sätt se till att de får del av medlen under nästa år, säger Stephen Hwang

Linnéuniversitetets totala budget för 2016 omfattar totalt 1,75 miljarder kronor. Budgetfördelningen är; utbildning 1 miljard, forskning 318 miljoner och externfinansiering och uppdragsutbildningar omfattar närmare 400 miljoner kronor.

När det gäller utbildning, prioriterar regeringen under 2016 utbildning av lärare och sjuksköterskor, samt kvalitetsförstärkningar inom området för humaniora- och samhällsvetenskap. Denna prioritering medför bland annat att Linnéuniversitetet får fler utbildningsplatser inom lärarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen.

Kontaktinformation
Stephen Hwang, rektor Linnéuniversitetet, tfn: 070 - 263 38 35
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 070 – 308 40 75