4,5 miljoner till forskning om lärares val och ideal

Ulla-Karin Nordänger, docent i pedagogik på Linnéuniversitetet, får drygt 4,5 miljoner av Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ”Vägskäl II - En longitudinell och jämförande studie av val och ideal i två lärargenerationer”.

Vägskäl II är en uppföljning av en tidigare studie där forskarna har följt hel avgångskull lärarstudenter (87 personer) under de första 20 åren i yrket. Ett övergripande syfte med studien har varit att undersöka vad det är som gör att vissa lärare lämnar läraryrket och vad det är som gör att andra stannar och att många dessutom behåller sitt engagemang över tid. Studien genomförs tillsammans med Per Lindqvist, docent i pedagogik.

– Det är jätteroligt att vi fått finansiering för att kunna fortsätta detta projekt. Projektet inleddes 1993 och nu ska vi följa upp en ny generation lärare som tog sin examen 2013, alltså 20 år senare, säger Ulla-Karin Nordänger.

Med tanke på den framtida lärarbrist som Sverige står inför fyller forskningen inom detta område ett viktigt syfte. Undersökningar pekar på att Sverige inom tio år kan sakna 65 000 lärare.

– När man diskuterar lösningar på framtidens lärarbrist hamnar fokus ofta på hur vi ska locka fler ungdomar till yrket. En kanske ännu viktigare fråga är hur vi ska få redan utbildade lärare att stanna kvar i yrket, menar Ulla-Karin Nordänger.

Studien kommer ge unik möjlighet att följa en ny generation lärares inträde i och rörelser på arbetsmarknaden samt att göra jämförelser mellan såväl individuella som kollektiva mönster i två lärargenerationer.

Kontakt:
Ulla-Karin Nordänger, E-post: ulla-karin.nordanger@lnu.se, Telefon, 0703-81 77 33
Josefin Fägerås: kommunikatör, E-post: josefin_fageras@lnu.se, Telefon: 0470-70 8045