Behov av goda språkkunskaper på exportföretag

Vilka språkkunskaper är viktiga för de små och medelstora företagen i vår region? Den frågan har Christina Rosén vid Institutionen för språk på Linnéuniversitetet arbetat med under hösten.

Många småländska företag på tekniksidan arbetar ju med en internationell marknad. Självklart är språk en viktig nyckel för att lyckas i internationella affärer. Christina fick uppdraget att genomföra en marknadsstudie på företag via kontakter i projektet Linnaeus Technical Centre.

- Det har varit fantastiskt roligt och givande att få komma ut till företagen och genomföra den här studien, berättar Christina. På institutionen för språk har vi mycket att ge som kan matcha företagens behov, likaså inom fakulteten för samhällsvetenskap, inte minst gällande ledarskap och migrationsfrågor.

Idén bakom Christinas projekt bygger på fakultetsöverskridande samarbete. De ämnen/områden som initialt ses som aktuella är genusfrågor, arbetsmiljöfrågor, integration, språk, interkulturell kommunikation med mera. Som en slags pilotstudie för att bredda projektet Linnaeus Technical Centre påbörjades arbetet med att kartlägga språkbehovet på exportföretag.

Under hösten besöktes ett antal företag där Christina genom intervjuer tog reda på mer om vilka kunskaper som behövs. Vilka språk är viktiga för vår industri? Hur står det till med språkkunskaperna bland personalen? Hur vill företagen arbeta för att utveckla sin kompetens på det här området? Anställs personal med utländsk bakgrund för sin yrkeskompetens/ språkkompetens? Hur ser du på nyrekryteringar med tanke på migrationsfrågan just nu?

Resultatet av studien arbetar Christina med i skrivande stund.

- Det som framkommit hittills är att goda språkkunskaper är ett måste. Om två arbetssökande har samma kompetens, men en av dem är bättre på språk, anställs den senare. Det är dock svårt att rekrytera personal med goda språkkunskaper, vare sig det gäller engelska eller tyska. Majoriteten anser också att man skulle stärka verksamheten med förbättrade språkkunskaper hos medarbetarna.

Arbetet bygger på ett gemensamt initiativ från fakulteten för teknik, fakulteten för konst och humaniora och fakulteten för samhällsvetenskap. Projektet Linnaeus Technical Centre är på väg att utvidgas till att omfatta inte bara teknik- och ekonomifrågor, utan även frågor inom humaniora och samhällsvetenskap. För att stärka företagens konkurrenskraft och sörja för bra tillväxt i regionen är kunskaper och kompetenser inom många av universitetets ämnen viktiga.