Beviljade medel för satsning på ledarskap i samverkan

Linnéuniversitetet har av Familjen Kamprads stiftelse erhållit nio miljoner kronor till en satsning på ledarskap för innovation & entreprenörskap.

Syftet är att utveckla förmågan att främja innovation och entreprenörskap vilket på sikt ska bidra till att regionen uppfattas som än mer attraktiv att bo och arbeta i.

Metoden är en jordnära samverkan baserad på samtal, erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning mellan det privata näringslivet, offentlig sektor, ideell sektor och universitet. Aktiviteterna omfattar allt från praktisk ledarutveckling till forskning.

- Genom att sätta ledarskapet i centrum vill vi skapa en våg av förnyelse i regionens alla sektorer. Vi kommer utmana, utforska och utveckla ledarskapet tillsammans, säger Magnus Forslund, initiativtagare på Linnéuniversitetet

Bakom satsningen ligger en längre tids arbete med att identifiera behov och åtgärder med deltagare från samhällets alla sektorer.

- Det är mycket inspirerande att det finns ett så stort intresse hos många aktörer, både inom privat och offentlig sektor och att stiftelsen stödjer vårt initiativ, säger professor Helén Anderson.

Första fasen avser finansiering av tre år. Ambitionen är dock att detta skall utgöra ett långsiktigt arbete.

- Med stiftelsens bidrag får vi en plattform som gör att vi kan starta. Hur långt vi kommer beror sedan på regionens ledare, avslutar Magnus Forslund.

Kontaktpersoner
Magnus Forslund, Tfn: 070 - 818 34 42
Universitetslektor och initiativtagare, Ekonomihögskolan vid LNU
Helén Anderson, Tfn: 070 – 358 04 33
Professor och dekan vid Ekonomihögskolan vid LNU
Jonas Tenje, pressansvarig, Tfn. 070 - 308 40 75