Debattartikel: Se inte läraren som en passiv mottagare av forskning

I Vetenskapsrådets tidning Curie debatterar Carl-Henrik Adolfsson, Jan Håkansson och Daniel Sundberg åtgärder för att forskningsbasera skolan.

Artikeln kan läsas här: http://www.tidningencurie.se/22/debatt/debatter/2015-04-14-se-inte-lararen-som-en-passiv-mottagare-av-forskning.html