Elin Lindefoff mottar Äspö Miljöforskningsstiftelses miljöpris

Elin Lindehoff får miljöpris för sitt arbete med Östersjön

Äspö Miljöforskningsstiftelse, som varje år delar ut två miljöpriser belönade i lördags Elin Lindehoff, forskare i forskargruppen "Marina växtplankton ekologi och applikationer” vid Linnéuniversitetet. Elin fick miljöpriset för sitt arbete med att sprida kunskap om tillståndet för Östersjön.

Elin, som fick Linnestipendiet 2014 för sitt arbete med mikroalger som biofilter, prisades med 50.000 kronor, diplom, och blommor. Vid prisutdelningen berättade Elin om sitt tidiga intresse för Östersjön, redan från 10 år ålder, och att hon nu uppfyller sin dröm.

Elin är forskare på Institution för Biologi och Miljö, och är en av forskningsledarna för ALGOLAND, ett projekt som tillsammans med industrin arbetar för att hitta innovativa lösningar för att rena luft och vatten med hjälp av mikroalger som filter. Hennes forskning inkluderar även studier av hur klimatförändring och övergödning påverkar mikroalger och djurplankton i Östersjön.

Mer information om Elin och hennes forskning
Elin Lindehoff
Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems - EEMiS