Fitnessrevolutionen: Ny bok om framväxten av en global miljonindustri

Från en källarkultur som växte fram i maskulina, svettiga och homosociala miljöer, har gymkulturen idag kommit att utvecklas till en global mångmiljardindustri.

I den nya boken "Fitnessrevolutionen" beskrivs framväxten och konsekvenserna av vår tids nya gymkultur. Boken är skriven av Jesper Andreasson, docent i idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet och Thomas Johansson, professor i pedagogik på Göteborgs universitet.

– Idag har gymindustrin i mycket kommit att överta den traditionella idrottsrörelsens verksamheter som hälsofrämjare och producent av kroppsliga ideal, säger Jesper Andreasson.

På olika gym- och fitness-anläggningar erbjuds tekniskt och professionellt kunnande liksom adekvat utrustning för att utveckla en aktiv och hälsosam livsstil. Även om företeelsen främst beskrivs som ett västerländskt fenomen med USA i spetsen så har gymindustrin blivit alltmer global.

Boken "Fitnessrevolutionen" berör viktiga frågor om hälsa, skönhetsideal, lärande, träning och modern kroppskultur. Boken ger många exempel från olika håll i världen, där personliga tränare, gruppinstruktörer, bodybuilders, gymbesökare och andra berättar om sina erfarenheter. Boken har ett brett angreppssätt som bygger på etnografiska metoder och är resultatet av flera års studier.

Kontakt:
Jesper Andreasson
0702-58 56 78
jesper.andreasson@lnu.se

Josefin Fägerås, Kommunikatör
0725-28 14 30
josefin.fageras@lnu.se