elev och lärare experimenterar

Internationellt projekt ska inspirera ungdomar till vetenskap och forskning

Vem blir nästa Albert Einstein, Marie Curie eller Håkan Lans? Med hjälp av digitala tekniker och sociala medier ska projektet SciChallenge skapa en tävling för att locka fler europeiska ungdomar till områdena naturvetenskap, teknik och matematik.

Utbildning är en nyckel till att framgångsrikt forma dagens och morgondagens samhälle. Inte minst inom områden som naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Statistik visar dock att allt färre väljer att läsa dessa typer av utbildningar. Detta kan komma att leda till problem inte bara inom industrin utan även inom forskning och utveckling i ett betydligt bredare perspektiv.

SciChallenge är namnet på ett nytt EU-projekt som ska vända denna trend och få ungdomar att bli mer intresserade av utbildning, forskning och en karriär inom området naturvetenskap och teknik. Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 10-20 år och projektets tre ledord är inspirera, bidra och dela. Man kommer att ta fram ett nytt koncept för vetenskapliga utmaningar för ungdomar, skapa en intuitiv och mångfunktionell mötesplats på webben och använda sociala medier för att sprida inspiration och kunskap.

– Vi kommer att använda oss av tävlingar som en metod för att få ungdomar själva att ta fram digitalt, vetenskapligt utbildningsmaterial att användas av andra ungdomar. Tanken är att deltagarna enskilt eller i grupper skapar kreativt, digitalt material i form av filmer, bildspel eller infografik och delar dessa, säger Sabri Pllana som är svensk kontaktperson för SciChallenge.

Bidragen laddas upp via sociala medier och samlas i projektets webbplattform. Vinnare kommer att utses i ett antal olika kategorier. På webbplatsen kommer deltagarna även att hitta information om möjligheterna till utbildning, forskning och en karriär inom naturvetenskap och teknik, liksom möjligheter till stipendier och studiebesök.

EU-projektet SciChallenge har fått drygt 1,3 miljoner Euro i bidrag från EU:s Horizon 2020-program. Förutom Linnéuniversitetet deltar åtta företag, organisationer och lärosäten i SciChallenge, som kommer att pågå under två år fram till hösten 2017.

Mer information

Kontakta Sabri Pllana, docent vid institutionen för datavetenskap och medieteknik på Linnéuniversitetet och svensk kontaktperson för projektet. Tel 0470-76 74 29, e-post sabri.pllana@lnu.se.

SciChallenges webbplats: www.SciChallenge.eu

Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 070-308 40 75