Invigning av unik forskarskola i arkeologi

Den 25 november invigs GRASCA (Graduate School in Contract Archaeology) som är Linnéuniversitetets nya företagsforskarskola i uppdragsarkeologi.

– Vi ska förändra vad arkeologi betyder i samhället. Det ska vi göra i samverkan med framgångsrika företag och KK-stiftelsen, säger professor Cornelius Holtorf vid Linnéuniversitetet, föreståndare för GRASCA.

Syftet med GRASCA är att bedriva samhällsrelevant arkeologisk forskning och utveckla nya användningsområden för arkeologin. Forskarskolan finansieras av KK-stiftelsen, Linnéuniversitetet och de medverkande företagen; Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost, Bohusläns museum, Jamtli i Östersund och Studio Västsvensk Konservering.

– GRASCA är resultatet av samarbete, vi på Linnéuniversiteten har arbetat hårt tillsammans med företagen för att nå fram till där vi är idag. Stödet från KK-stiftelsen har varit fantastiskt, säger Cornelius Holtorf.

– GRASCA är ett unikt projekt och det finns inget liknande i Sverige eller i Europa. Företagsforskarskolan kommer att få stor betydelse för framtidens uppdragsarkeologi, säger Kristian Kristiansen är styrelseordförande för GRASCA. Till vardags är Kristian professor i arkeologi vid Göteborgs universitet och har stor erfarenhet av nationellt och internationellt samverkansarbete.

Under fem år ska åtta doktorander forska om hur svensk uppdragsarkeologi kan stärka sin konkurrenskraft, finna nya marknader och utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor. De olika doktorandprojekten kretsar kring innovations- och utvecklingsområden i relation till frågor om digital tillgänglighet, mångfald, urban hållbarhet, kommunikation, migration, kreolisering, kulturarv, ursprungsfolk och kultur och skola. Doktoranderna är anställda av de medverkande företagen. På så sätt underlättas den direkta kunskapsöverföringen mellan universitetet och företagen. När doktoranderna är klara återgår de till sina företag. Med sig har de då exklusiv och eftertraktad kompetens som skapar konkurrenskraft.

– Svensk uppdragsarkeologi är i en utvecklingsfas där vi behöver ny kompetens för att möta ett samhälle i förändring. Vi måste lära oss att konkurrera med humanistisk kunskap och bättre förstå hur vi kan utveckla arkeologins kunnande i relation till samhällets mångskiftande önskemål och behov, säger Per Lekberg, chef för Museiarkeologi Sydost och biträdande föreståndare för GRASCA.

– Detta är den första forskarskolan inom humaniora som vi finansierar, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen. Vi hoppas att Linnéuniversitetets samverkansarbete ska bli trendsättande och ser gärna att andra universitetet och högskolor inspireras och skapar nya företagsforskarskolor inom humaniora.

I samband med den officiella invigningen av GRASCA onsdagen den 25 november kallar vi till pressträff kl. 17.00. Plats: Redet K, plan 3, Falken, Nygatan 18 B Kalmar.Medverkar gör Cornelius Holtorf, föreståndare för GRASCA Linnéuniversitetet, Kristian Kristiansen, styrelseordförande GRASCA, Peter Aronsson, Vice-rektor för samhällelig drivkraft (samverkan) och Dekan för Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet, Madelene Sandström vd för KK-stiftelsen, Per Lekberg, biträdande föreståndare och företagsrepresentant samt någon av doktoranderna.

Journalister är välkomna som åhörare under hela invigningen.

Ytterligare information
På GRASCA:s webbplats finns länk till program för invigningsdagen samt ytterligare information om företagsforskarskolan och de inblandade företagen: lnu.se/grasca

Kontaktinformation GRASCA
Cornelius Holtorf, cornelius.holtorf@lnu.se Tfn: 0480 - 44 64 42
Per Lekberg per.lekberg@kalmarlansmuseum.se Tfn: 070 - 283 38 13

Frågor om pressträff 25 nov 17.00
Anders Högberg anders.hogberg@lnu.se Tfn. 070 - 858 06 19
Jonas Tenje, pressansvarig 070 - 308 40 75