Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning

Forskningsgruppen SITE medverkar med tre projekt i ett regeringsuppdrag att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning.

Daniel Sundberg och Jan Håkansson: Utbildningsvetenskaplig forskning i utbildningspolitiken

Daniel Sundberg och Carl-Henrik Adolfsson: Att forskningsbasera skolan

Ninni Wahlström och Daniel Alvunger: Forskningsbasering av lärarutbildningen

Rapporterna är en del projektet SKOLFORSK som genomförts av Vetenskpasrådet på uppdrag av regeringen. Alla raporter finns att ladda ner på Vetenskapsrådets webbsida.