KK-stiftelsen satsar på Linnéuniversitetet

KK-stiftelsen har beviljat anslag till Linnéuniversitetet för åtta olika projekt till en totalkostnad av 17,5 miljoner kronor. De beviljade anslagen gäller finansieringen av en adjungerad professor, tre Avans-projekt samt för fyra HÖG-program.

- Det är oerhört glädjande att KK-stiftelsen satsar på Linnéuniversitetet. Det visar att vi har forskning som håller både hög vetenskaplig kvalitet kombinerat med hög relevans för näringslivet, säger rektor Stephen Hwang.

Den adjungerade professorn heter Carl Thelin och arbetar för Thoréns. Hans område är byggnadsvård med ett kompetensområde som spänner över gränssnittet mellan de båda forskargrupperna Träbyggteknik och Virkeslära. Det innebär att denne på ett effektivt sätt kommer att kunna bidra till dels breddning av och ökat djup i den forskning som bedrivs inom respektive grupp, dels ett ökat samarbete mellan forskargrupperna. Den adjungerade professorns förankring i näringslivet kommer också att bidra till en ökad samverkan mellan akademi och näringsliv.

De tre Avans-projekt som beviljats medel från KK-stiftelsen är;
- Nyutveckling av masterprogrammet i Datavetenskap, Morgans Eriksson. 2,2 miljoner kronor.
- Utveckling av masterprogrammet i bioenergiteknik vid Linnéuniversitetet, Energiteknik, Jörgen Forss. 2,3 miljoner kronor.
- International Business Strategy 2.0 –Development of existing 1-year and new 2-year programmes. Ekonomihögskolan, Susanne Sandberg. 1,9 miljoner kronor.
Programmet Avans avser utveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå.

De fyra HÖG-projekten som KK-stiftelsen har beviljat anslag för är;
- Förbränningskoncept för reduktion av partikel-emissioner vid pelletseldning, cirka 2 miljoner kronor, ansökan av Michael Strand.
- Hållfasthetssortering av konstruktionsvirke och limträlameller genom laserskanning och tredimensionell strukturmodellering, cirka 2,8 miljoner kronor, ansökan av Anders Olsson.
- Avfall används för att producera en värdefull produkt- algbiomassa, cirka 3 miljoner kronor, ansökan av Catherine Legrand.
- Flexibel automation vid tillverkning av skiktlimmade träprodukter, cirka 1,8 miljoner kronor, ansökan av Jimmy Johansson.

KK-stiftelsen stödjer ingen uppdragsforskning. Varje projekt har utvärderats enligt kriterierna; vetenskaplig kvalitet, nytta för näringslivet, förväntade resultat och effekter samt genomförande. För HÖG-projekten skriver KK-stiftelsen att Linnéuniversitetet var ett av de lärosäten som hade "Bäst kvalitet" i denna omgång i sällskap med Malmö högskola och Örebro universitet.

- Det ligger mycket arbete och engagemang bakom de ansökningar vi skickar in, och det är roligt när det ger resultat, säger rektor Stephen Hwang

Om KK-stiftelsen
KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor när den sker i samverkan med näringslivet

Kontaktinformation
Stephen Hwang, rektor för Linnéuniversitetet, tfn: 070 -263 38 35
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn 070 – 308 40 75