Kompetenscentrum ska skapa starkare band mellan Linnéuniversitetet och näringslivet

Strukturfondspartnerskapet för ”Småland och Öarna” beslutar att bevilja Linnaeus Innovation Design Lab, Linneuniversitetet, 5 194 506 kr för att etablera ett innovations- och designdrivet kompetenscentrum för näringsliv, akademi och samhälle i samverkan.

- Ansökan har skrivits av Linnéuniversitetet, Nybro kommun och Regionförbundet i Kalmar län tillsammans, och det har gett en kvalitet som Strukturfonden uppskattat, säger vice-rektor Peter Aronsson.

Målgruppen för projektet är små och medelstora företag, främst i Glasriket men också i kringliggande kommuner. Kompetenscentret som ska ligga i Pukeberg kommer att bli en mötesplats för innovationsteknik, design och entreprenörskap och tanken är att göra ny kunskap och forskning mer tillgänglig för näringslivet.

- Kompetenscentret är ett steg mot ett förbättrat utbytet av kunskap mellan universitetet och näringslivet. Och just att skapa värde både inom och utanför universitetet är något som ligger i linje med Linnéuniversitetets strategi och därför är detta extra roligt, säger Peter Aronsson.

- I förlängningen kommer detta också att leda till att våra utbildningar och forskning blir starkare och att våra utbildningar bättre matchar den efterfrågan och det behov som näringslivet har av personer med rätt utbildning och rätt kompetens.

Finansiering av projektet sker även genom Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar län och Nybro kommun

Inom regionala fonden fördelades totalt drygt 42 miljoner kronor varav ca 25 miljoner helt eller delvis hamnade i Kalmar län.
Mer om strukturfondens fördelning

Kontaktinformation
Peter Aronsson, tfn. 072 - 573 68 00
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn. 070 – 308 40 75